onsdag 25 april 2018Erfarenhetsutbyte förskolebibliotek 24 april

Det är positivt att ha förskolebibliotek på förskolan.
Föreläsningen var inspirerande, gav känsla av läslust, bra med exempel på hur man kan berätta, läsa och ställa följdfrågor som blir fördjupande till barnen, desto mer man arbetar med dem. 
Tänka på och använda böcker och ha dem tillgängliga vid så många tillfällen som möjligt. Att läsning/arbete med böcker ska vara roligt, inspirerande och givande också en mysstund. Snygga avslut när bokläsningen är över, inte bara stänger igen boken. Beskriva för att underlätta inre bilder. 

Framgångar
På småbarns avdelning är det tydligt att barn använder sitt kroppsspråk när de vill berätta/ bli läst för eller läsa för andra. Att böckerna blivit mer tillgängliga, finns i barns höjd och får användas. Positivt med gallring, finner bra böcker och inköp av nya. 

Vi anser att arbetet är aktivt, barnen använder och arbetar med böckerna. 

Utmaningar
Sortering/ gallring och placering av böcker. 
Hur får vi andra/vårdnadshavare att använda böcker?
Hur ska vi få med all personal i arbetet med förskolebiblioteket?

Egna frågor och funderingar
Utlåning av böcker är detta möjligt?
Får barnet ta med sig boken hem?
Utlåning, vem har boken/vart är den?

Erfarenhetsutbyte från Mikaela Palmblads grupp


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar