tisdag 24 april 2018

Erfarenhetsutbyte 24 april


  • Föreläsningen - Oerhört inspirerande. Skulle önska lyssna mer till Ann-Marie. Väckte stor nyfikenhet och det blir en utmaning att förmedla. Kolleger och chef får ta/visa valda delar och göra likadant som gjordes på föreläsningen.
  • Det vi tar med oss: Ta med böcker överallt för att inspirera
  • Vi delgav varandra hur långt tre förskolebibliotek hade kommit. Från att bestämma utrymme till hyllor, bokvagnar och till hur målbeskrivningen såg ut.
    Vision om "skatt" på Tvedegård, till detaljerad progression om barn som hämtar böcker samt att koppla på jämställdhet i målformuleringar delgavs.
  • Föräldrars inträde/medverkan i bokens värld. HUR?  Skicka hem en bok alternativt visa till förskolebibliotek att låta barn visa och berätta om en bok de känner igen. Införa bokkassar och sedan inspirera till att besöka biblioteket. Att minska på krav från föräldrar att läsa för sina barn var något som satte igång tankar......
  • Struktur - på boklån för respektive avdelning diskuterades

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar