onsdag 25 april 2018

Erfarenhetsutbyte 24 april


  • Det är positivt att ha ett förskolebibliotek. Negativt om man kanske missar att gå till folkbiblioteket.
  • Gå till biblioteket med barnen. Barnen får själva välja bok.
  • Jobba för att ha ett samarbete med folkbiblioteket.
  • Förskolebiblioteket är under uppbyggande för alla representanter i gruppen.
  • Tips från Vånga förskola: Föräldrar och barn får uppdrag att låna 20 böcker till förskolan.
  • Bokkassar som lånas hem till föräldrar från förskolan (packats ihop av folkbiblioteken).
  • Skicka föräldrar och barn vidare till folkbiblioteken.
  • Positiva till föreläsning av Anne-Marie Körling. Önskade att hon fått mer tid.
  • Hur gör vi för att med all personal i engagemanget av förskolebiblioteket?
  • Diskuterat vilken typ av böcker som köpts in till förskolorna. Hur vi ska sortera dem i biblioteken? Svår. Ta hjälp med det från andra.
Tankar från Katarina Ericssons grupp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar