fredag 13 oktober 2017

Vånga okt-17

Nu har avdelningen Fjärilen startat upp Familjeuppdraget : Låna böcker till förskolebiblioteket "Mysgrottan"
                                                    Familjeuppdrag Fjärilen 2017-18
                                   Låna böcker till förskolebiblioteket Mysgrottan!

Vånga fsk
Förskolebiblioteket skall verka för att:

      barnen skall få tillgång till ett brett medieutbud. Detta skall utveckla och inspirera barnens intresse för berättelser och språk, lusten att lära men också inspirera till olika kreativa uttrycksformer.

      föräldrarna/ vårdnadshavarna  blir delaktiga i förskolans arbete med barns språkutveckling och bokintresse.

Lpfö 98 Rev.10
2.4 Förskola och hem
Förskollärare ska ansvara för
      att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringenUppdraget:
      Barnet samlar ihop böckerna som lånats på biblioteket
      Tillsammans med sina föräldrar lämnar de tillbaka böckerna och lånar 20 stycken nya hos bibliotekarie Helen på Arkelstorps bibliotek
      På förskolan får barnet presentera böckerna för de andra barnen och sen sätta böckerna i våra boklådor


All personal var på en härligt inspirerande fortbildning den 10 oktober med Sagokompaniet, kursledare Maria Rossövik. Sagolik drama : Sagolek, Sagan i drama leder barnen in i en dimension till. Vi provade metoden  "Kom låt oss leka en saga", av författaren Eve Skantze.

1 kommentar:

  1. Vilket roligt uppdrag och vilket bra sätt att göra barn och föräldrar delaktiga!

    SvaraRadera