söndag 11 juni 2017

Vånga förskolas mål för Förskolebiblioteket


Vånga fsk
Våra mål för Förskolebiblioteket



Förskolebiblioteket skall verka för att;

  • Barnen skall få tillgång till ett brett medieutbud. Detta skall utveckla och inspirera barnens intresse för berättelser och språk, lusten att lära men också inspirera till olika kreativa uttrycksformer.

  • barnens intressen och behov är en utgångspunkt vid utvecklingen av biblioteket
  • föräldrarna/ vårdnadshavarna  blir delaktiga i förskolans arbete med barns språkutveckling och bokintresse.

  • skapa ett avdelningsövergripande intresse hos personalen för böcker, språk och språkutveckling. Personalen skall ges möjlighet till kompetensutveckling, exempelvis genom stöd av folkbibliotek, stöd genom didaktiska uppdrag samt genom att personalen delger varandra kunskaper och erfarenheter



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar