tisdag 9 maj 2017

Erfarenhetsutbyte 9 maj

Under erfarenhetsutbytet den 9 maj diskuterade vi utifrån nedan frågeställningar. Sammanfattningar från gruppsamtalen finns i kommentarsfältet.

 • Vilka framgångsfaktorer kan ni se? Vad har gjort dem till framgångar?
 • Vilka utmaningar har ni mött? Hur har ni tagit er an dem? 

5 kommentarer:

 1. Framgång: Att ha en brainstorming där alla har möjlighet att få komma till tals och få känna sig delaktiga. Ger också en utmaning där man i fortsättningen/skapandet av biblioteket ska få med alla på tåget. Framgång att barnen o föräldrarna får en påminnelse/bild av vad bibliotek är.

  Utmaning: Beställa och hitta rätt böcker. Att få med alla i den fortlöpande processen av förskolebiblioteket. Hur ska man gå vidare och med vad?

  SvaraRadera
 2. Framgångsfaktorer har varit:
  - att göra alla delaktiga, vilket och så ger bättre samarbete förskolor emellan och inom förskolan kan ha nytta av i andra sammanhang också
  - att göra barnen delaktiga,gör att inte bara pedagoger behöver gå ifrån man kan göra saker tillsammans med barnen
  - nyckelpersoner/biblioteksgrupp, att vissa har ett ansvar så att vi kommer vidare
  - förskolebibliotek är något som blir väldigt tydligt att vi arbetar med enligt skolplanens intentioner/målformulering kring språkutveckling i förskolan

  Utmaningar:
  - att få med både barn och personal så att det inte blir "dammigt"
  - att se till att förskolebibliotek blir föränderligt och följer med i utveckling
  - att se till att vi inte släpper berättandet så att det försvinner, Varför ska man ge barnen språkupplevelser?
  - att följa upp och prata om hur vi vill använda biblioteket, ev skapa nya mål

  SvaraRadera
 3. En viktig framgångsfaktor har varit att få personalstyrkan delaktig, och att skapa samsyn kring förskolebibliotekets mål och syfte. Detta har gjorts på olika sätt, t ex genom att utnyttja APT till att formulera mål för biblioteket, få besök från didaktiker och bibliotikarier för information om projektet och bokpresentationer. Stödet från Vinterstallet och folkbiblioteken har varit oerhört viktigt för uppbyggnaden av förskolebiblioteken, då vi har fått stöd både i tankarna kring biblioteket, men även i urvalet av böcker.

  Den främsta utmaningen har varit att få till tiden. Detta har lösts på olika sätt, t ex genom att sätta in extra resurs för att ordinarie personal ska kunna gå ifrån barngruppen, eller genom att arbetet har delats upp mellan de ansvariga som sedan har utfört det när hen har haft möjlighet att gå ifrån.

  En annan utmaning vi har upplevt är att bli medvetna om på vilket sätt vi kan utnyttja didaktikerstödet i projektet, och där ser vi outnyttjade möjligheter till utveckling av vårt arbete med med biblioteken.

  SvaraRadera
 4. Grupp 3: Villa, Öllsjö, Central & Kämpaställets förskolor

  Framgångsfaktorer:

  Noggrant tänkt igenom vilka böcker vi beställt.
  Böcker på olika språk.
  Barnen har önskat och personalen har observerat barnen vad det är intresserade av.
  Rensat bort de gamla böckerna.
  Presentationer från bibliotek och bibliotekarier har hjälpt till mycket när vi beställt böcker. Föräldramöte där föräldrar har fått påverka, de har även skänkt böcker. (Men alla böcker vill man ju faktiskt inte ha).
  Genusperspektiv när vi valt böcker.
  Sponsring från förälder (företag) och föräldraföreningen i området.
  Bra placering av biblioteket, lättillgängligt.
  Engagemang i personalgruppen.
  Målet med biblioteket är viktigt.
  En biblioteksgrupp och en inredningsgrupp.
  Barnen har fått vara med och bestämma hur det ska se ut i biblioteket, genom samtal och teckningar, barnen har också fått kunskap om vad ett bibliotek är genom studiebesök på olika bibliotek.
  Lånat böcker från biblioteket och kollegorna läste och dem fick rangordna dem; bra eller dåligt, dessa ska vi/inte beställa.
  Bokkassar (med böcker som inte tillhör förskolans bibliotek, gamla böcker som vi fått från biblioteket) som föräldrarna kan låna med hem.
  Det har varit bra att få stöd av didaktiker och bibliotekarier i processen. Tips och utmanande frågor.
  Bra med studiebesöket i Malmö och Lund, där vi fick många tips och mycket ideer.
  Att vi får bygga upp biblioteket i vår egen takt.
  Bloggen är bra, och även erfarenhetsutbytet. Hoppas att det fortsätter så att vi kan fortsätta byta ideer med varandra och hur man jobbar med biblioteken och böckerna.

  Utmaningar:

  Möbler och inredning till biblioteket.
  Väntar på renovering av biblioteksrummet.
  Läget av rummet kan vara en utmaning då det inte ligger där man är dagligen.
  Brandsäkerheten, då rummet ligger vid nödutgång.
  Att få hela personalgruppen med på tåget.
  Tiden är ofta en bristvara.
  Att sortera böckerna, hur sorterar vi dem? Vilken ordning? Kategorisering…
  Att involvera alla vuxna och barnen.
  Det har varit lite stressigt att ha en deadline för bokbeställningar. Vi hade velat ha mer tid att fundera igenom vilka böcker man skulle vilja ha till förskolan.

  SvaraRadera
 5. Grupp 1.
  Vilka framgångsfaktorer kan ni se? Vad har gjort dem till framgångar? i olika omgångar gjort föräldrar , barn o personal delaktiga i önskemål om böcker. Beställt böcker i olika teman t.ex Alfons. Placering av b biblioteket med tre ingångar, det blir hjärtat i huset. Remsa i personalrummet där personal fick skriva i önskemål. Engagera kollegor på olika sätt. Ha andra saker än bara böcker, tex drama, sagopåsar m.m. Tipsen från studiebesök, bokpresentation, inspiration och besök från personal från bibliotek, SBC. Kämpastället har sökt och fått pengar som bidrag från Swedbank och föräldraföreningen i Österslöv. En del möbler är beställda och några bygger soffor av lastpallar. Några ska ha invigning i maj, lycka till till dem.

  SvaraRadera