torsdag 13 april 2017

Vånga v.11-16


Förskoleprojekt Vånga
V.11-16
 • Omröstning namn på Fjärilens  “biblioteksrum” . Förslagen skrevs på lappar, presenterades och vi gjorde en omröstning med handuppräckning. Förslaget Mysgrottan vann överlägset. En skylt med namnet ska tillverkas av några barn.


 • Pedagogisk afton:
Vi gick igenom hur långt vi kommit med rummen, vad som behövde beställas, böcker som kommit m.m.


Diskuterade föräldramötet:
 • Magdalena från stadsbiblioteket gör en presentation om läsning och böcker, då hon väljer ut ett par böcker från föräldraenkäten( föräldrarnas favorit bok då de var små)
 • En kort presentation av projektet
 • Delge enkäten
 • Presentation av biblioteket
 • Fika
 • Gruppdiskussion - Hur väljer ni böcker , hur väljer barnen böcker
 • Utdelning av “Sjutton skäl för barnboken” och bibliotekskatalogen
 • Vi delgav varandra våra tankar/nedslag om kapitlet vi läst ur boken : Bilderbokens  mångfald och  möjligheter av Agneta Edwards
 • Gjorde en samtalsrunda utifrån frågorna: Hur gör du när du väljer böcker till barnen? Hur gör barnen när dom väljer böcker?

Uppföljningsmöte 10 april
 • Föreläsning med Agneta Edwards i höst, datum kommer senare
 • Visa upp vårt arbete med media på Arkelstorps bibliotek kontinuerligt
 • Byte av didaktiker, Vånga fsk har nu Cecilia Halldén
 • Cecilia tar rollen som samtalsledare/bollplank  i arbetet Sagostunden i mitt undervisande uppdrag. Alla filmar varsin sagostund och gör en spaltdokumentation på en kollegas sagostund.
 • Måndagen den 8 maj kommer Cecilia till Vånga fsk för att presentera sig
 • Tisdagen den 9 maj är det möte på Vinterstallet för nyckelpersoner, förskolechefer mfl
 • Vi har börjat arbetet med skolverkets material i Läs och skrivportalen,  läser artikeln Samarbete med hemmen kring barns skriftspråksutveckling av Carina Fast. lasochskrivportalen.skolverket.se
 • Vilka böcker som finns i alla förskolebibliotek kan man se på: allaskolbiblioteken.kristianstad.se
 • Invigning av Vånga fsk förskolebibliotek blir på Förskolans dag den 18 maj.
 • Vi diskuterade målformuleringarna och kom överens om att ändra på ordet böcker till media för att få in att vi vill använda många olika verktyg i vårt arbete.
Program för föräldramöte den 27 april kl.17:30-19:00

 • Mingel med utforskande av biblioteket
 • Välkomna! Presentation av vilka som är med
 • Kort presentation av Förskolebiblioteksprojektet och enkäten
 • Fika
 • Magdalena och Helen från biblioteket berättar om böcker och läsning
 • Gruppdiskussion: hur gör du när du väljer böcker till barnen? Hur  gör barnen då de väljer böcker?
 • Kort genomgång av diskussionerna och utdelning av broschyrer

Invigning av Vånga förskolebibliotek den 18 maj
 • Invigningcermoni för barnen Kl.10:00
 • Pedagogerna är utklädda till sagofigurer
 • Fiskdamm med böcker inköpta på Korsets Kraft och Erikshjälpen
 • Sagoläsning
 • Såpbubble blåsning
 • Drop-in fika på em. kl.14-17 för föräldrar, släkt och vänner
 • Sagotipsrunda
 • Fika


 • Madrasser och överdrag har levererats, nu väntar vi på att skyddsöverdragen av plastad frotté ska levereras
 • Vi ska mäta hur mycket brädor det  går åt till Larvens koja för att sen inhandlas och skruvas fast
 • Nästan alla böcker har levererats
 • Larven och Fjärilen hade en sagobok filmstund tillsammans. Boken Nasse hittar en stol har fotats och speakertext spelats in med BookCreator. En pedagog gjorde en spaltdokumentation som användes till reflektionen efteråt. Barnen fick senare på em. berätta vad de tyckte om sagan , något som var speciellt…..
 • Fjärilarna åkte till Arkelstorp idrottshall för att titta på föreställningen Nasse hittar en stol , Kulturnyckeln. Lite foton togs och barnen fick ge sina tankar om föreställningen på vägen hem i bussen. det bästa var då Nasse trillade av stolen! En fotodokumentation gjordes i bussen med PicCollage och ska kopieras för att sättas in i barnens pärmar
 • Fjärilarna har målat Nasse som månadens teckning, många diskussioner om form och färg dök uppInga kommentarer:

Skicka en kommentar