onsdag 1 mars 2017

Vånga förskola är på gång!

På den lilla förskolan i Vånga har personalen påbörjat arbetet med sitt förskolebibliotek. De har inventerat vilka böcker som de redan har, pratat med barnen om vad de önskar för nya böcker och hur de tycker att bibliotekslokalen ska se ut. Läs mer här om deras arbete den här terminen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar